Слика 18 - Антика, посуђе Виртуелнa турa: Археолошка налазишта 1