Ковач Радивоје Виртуелнa турa: Ковач Радивоје


У кући ковача живи мајстор Радивоје који организује топљење и ливење бакарних предмета, према рецепту и експерименту спроведеном на локалитету, током последњих истраживања. У топљењу могу да учествују и посетиоци, пошто је то процес који траје. Топљење се изводи на отвореном, у малој јами се пали ватра и током топљења се све време, кроз реконструисане дуваљке од керамике и зовиних цеви, удувава кисеоник како би се добила температура од 1000-12000Ц. Све ово је праћено звуком удараљки којима се диктира ритам.

Видео