Ноб и револуција 1941


Прва поставка у Музеју је поставка фотографија, докумената и наоружања из НОБ-а. Била је смештена у згради Музеја на брду Хисар од 1950 године. Премештањем Музеја у данашњи простор урађена је 1962. године нова поставка Други светски рат од 86,49 м2 која је делимично измењена 2001. године. Поред фотографија и докумената у поставци је и 125 предмета из периода Другог светског рата.


Видео