Археолошкa налазиштa


Археолошка налазишта општине Прокупље

 Поставка "Археолошка налазишта општине Прокупље" представља обновљену и допуњену поставку која се мења у складу с новим открићима. Приказано је археолошко наслеђе општине Прокупље од неолита до средњег века. Карте, фотографије и тродимензионални предмети упознају посетиоце с богатом прошлошћу, сведоче о свакодневном животу становника који су користили различите предмете а који су до данас сачувани. У поставци је више од 500 предмета: посуде од печене земље, фигурине, оруђе од камена, бакра, бронзе, гвожђа, затим накит, новац...

Погледај 3D моделе

Видео