Пафта


КОПЧА -ПАФТА - састоји се из три дела од којих је један покретан и причвршћен полугицом на ланчићу. Облик стилизоване лале, са испустима на деловима са стране,у облику тролиста. Сваки део у тролисту розете украшен је са по једним окцем од стаклене пасте(средњи жутим, а крила зеленим). Цветни мотиви су пластично наглашени. Дужина 19,5 цм, висина круне 11 цм, дужина крила 7.5 цм и дужина ланчића 21 цм. Рађена ливењем - гранулација.