Пафта


КОПЧА - ПАФТА -састоји се из три дела, од којих је један покретан. Облика стреластог. Украшена је флоралним и цветним мотивима. У бадемастим пољима, на крилима, налази се по један голуб. Средњи део (круна) је изразито наглашен и богато украшен. Рађена техником искуцавања. дужина пафте 30 цм, висина круне 14 цм, дужина крила 12,5 цм.