Прстен


ПРСТЕН - СТОЛОВАТИ- Уобичајеног облика са масивном кариком и орнаментом плетенице. Глава масивна, округла, оштро перфориране ивице, а између њих су ситне гранулице, распоређене у виду крста. Карика и глава, спојене су са стране плоцицама у облику розете. Пречник карике је 2 цм, пречник главе 2,5 цм. Рађен техником ливења. Прстен је карактеристичан за XVIII и XIX век мада је облик нешто старији. Верује се да има магијски карактер. Пронађен је у Општини Прокупље село Добрич.