Бокал


БОКАЛ - од печене земље, глеђосан, користио се за сипање воде или вина, на отвору је већи испуст за сипање у функцији левка. Има једну дршку. Горњи део је без украса, докје тело декорисано цветним мотивима и стилизованим цветним венцем. Рађен на витлу. Димензија отвора 12 цм, дна 8 цм и висина 18 цм.