Табакера


ТАБАКЕРА - КУТИЈА ЗА ЦИГАРЕТЕ од дрвета. Правоугаоног облика. На једној страни је представа два лава који придржавају грб Србије а на другој страни је исписана посвета са датумом, декорисана биљном орнаментиком. На бочним ивицама су представе . Поклопац се помера покретањем полуге. Ручни рад - дуборез Љешковић Радосава,припадника инжинерије краљеве гарде, у Београду 1.5.1936. године.