Мотавило


МОТАВИЛО - састоји се из дрвеног постоља, точка, папучице и металног дела за упредање. Упредање се вршило притиском на папучицу која је покретала точак. Висина 96 цм, пречник 48 цм. Предмет је изобичајем сем у неким планинским селима.