Кантар


КАНТАР - састоји се из овално увијене покретне траке, слободних крајева у чијем унутрашњем делу је прихектована плочица облика полумесеца, са подеоцима и језичком који показује тежину. Са спољне стране је алка за држање целе тежине, а на супротном делу је кука за качење терета. Рађен техником ливења и искуцавања. Користио се за мерење мањих тежина. Предмет је изобичајен.