Ступа - Бачка


СТУПА - БУЧКА - дрвена, ваљкастог облика, пречник дна је незнатно већи од отвора. Горњи отвор се једним делом продужава у кратку дршку. Има пет металних обруча. Посебни саставни део је штап кружног пресека, чији доњи крај је увучен у округли, избушен идео пречника отвора бучке и којим се потискивала маса у бучки (млеко и сува паприка). Прављена педесетих година XX века код занатлија. Данас је ретко у употреби.