Преслица


ПРЕСЛИЦА - Од буковог дрвета. Припада лопатастим преслицама, састоји се из лопате и дршке. Лопата - горњи руб раван са десет зубићаод којих један недостаје. Ивице су са стране целом дужином таласасте, да би се наставиле у полукружне испусте и округли део по средини из кога се наставља дршка. Површина је декорисана цветним мотивима а при дну је урезано име власнице (Милева Брајковић). Дршка - правоугаоног пресека, према крају се завршава шиљком. Дужина лопате је 38 цм а дужина преслице 63 цм. Преслица је била симбол жене,вредноће и добре преље. Долазећи у нови дом, невеста је добијала од девера нову преслицу, чија је порука била радна.