3Д Модели


Здела са две дршке 

Локалитет: Доња Топоница

Време настанка: халштат ,гвоздено доба

Материјал: печена земља

Димензије: R обода 10,5 цм; R дна 3,7 цм, H: 3,7 цм

3D Moдел