Лист од бронзе, Бреговина


Локалитет: Бреговина

Време настанка: рана Византија, VI век

Материјал: бронза

Димензије: ширина: 7,7 цм; дужина : 8,5 цм;

Лист ливен од бронзе, представља део намештаја.

3D Moдел