Херкул


Локалитет: Прокупље, Латинска црква

Време настанка:  антика, III-IV век

Материјал: мермер

Димензије: висина 17,5 цм

Мермерна фигурина Херкула, прилично окрњена. Недостају глава, десна рука и обе ноге испод колена. Представљен је бог Херкул у стојећем ставу, десном ногом благо искорачио напред. Наг, са лављом кожом пребаченом преко леве руке савијене у лакту, кожа у наборима пада низ леву ногу, са јасно назначеном главом лава при дну.

3D Moдел