Патера из Нове Божурне


Локалитет: Нова Божурна

Време настанка: антика III-IV век

Материјал: сребро

Димензије: дужина: 20,7 цм; R обода 12,4 цм

Патера ливена од сребра. Дршка постављена у хоризонталној равни са горњом површином реципијента и подељена у три зоне са рељефним представама: Фелицитас или Фортуна са рогом изобиља, мало светилиште и обредна сцена жртвовања над жртвеником.

реципијент дубок, облика зарубљене купе.

 Представља део велике оставе из Нове Божурне у којој је нађено мноштво златних и сребрних предмета.

3D Moдел