Бакарна секира


Материјал: бакар

Димензије: дужина 15,5 цм, ширина 4 цм, дебљина 2 цм

Бакарна секира-чекић са отвором за држаљу, бочне и горња страна прекривене ситним цик-цак урезима.

3D Moдел