Бакарно длето


Материјал: бакар

Димензије: дужина 13 цм, ширина 3,5 цм, дебљина 1,5 цм

Бакарно длето правоугаоног пресека са оштрицом са једне и зарављеним делом са друге стране.

3D Moдел