Торзо


Локалитет: Прокупље, Латинска црква


Време настанка: антика, III-IV век

Материјал: мермер

Димензије: висина 9 цм

Мермерна фигурина, торзо. Представља млађу мушку особу складно развијену, наглашене мускулатуре.

3D Moдел